سلین 5 ( قزوین)

سال ساخت 1402

سلین 5 ( قزوین)

این پروژه در زمینی به مساحت 223 مترمربع در بلوار خرمشهر، شهر قزوین واقع شده است. پروژه مورد نظر دارای پنج طبقه شامل چهار طبقه مسکونی روی همکف می باشد.