پروژه ها

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

سال

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

موقعیت مکانی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مشتری

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

دسته بندی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

خدمات ارائه شده

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

نام پروژه

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۹۹

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

قزوین – تاکستان

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

هونام

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

صنعتی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی و مطالعه –    سرمایه گذاری – ساخت

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مجموعه شهرک گلخانه ای Greeny Farm

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۹۹

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

تهران، منطقه ۱- زعفرانیه

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

بخش خصوصی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

بازسازی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی و مطالعه – ساخت

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

برج بهشت

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۹۸

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

 تهران، منطقه ۱- قیطریه

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

هونام

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مسکونی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی و مطالعه –    سرمایه گذاری – ساخت

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مجتمع سلین ۴

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۹۸

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

تهران، منطقه ۱- فرشته

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

بخش خصوصی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

بازسازی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی و مطالعه – ساخت

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

برج طوبی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۹۷

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

تهران، منطقه ۳- دولت

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

هونام

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مسکونی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی و مطالعه –    سرمایه گذاری – ساخت

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مجتمع سلین ۳

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۹۷

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

تهران، منطقه ۳- دولت

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

هونام

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مسکونی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی و مطالعه –    سرمایه گذاری – ساخت

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مجتمع سلین ۲

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۹۷

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

تهران، منطقه ۱- فرمانیه

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

هونام

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مسکونی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی و مطالعه –    سرمایه گذاری – ساخت

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مجتمع سلین ۱

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۹۶

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

تهران، منطقه ۱- نیاوران

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

بخش خصوصی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

بازسازی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی و مطالعه – ساخت

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

پروژه  نوسازی نیاوران

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۹۶

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مازندران – بابلسر

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

بخش خصوصی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مسکونی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی و مطالعه – ساخت

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مجتمع اولیایی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۹۵

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

تهران، منطقه ۶

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

بخش خصوصی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

اداری

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی و مطالعه – ساخت

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مجتمع قائم مقام

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۹۵

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

گیلان – اسالم

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

بخش خصوصی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

ویلایی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی و مطالعه –    سرمایه گذاری – ساخت

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مجموعه اسالم

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۹۵

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مازندران – نور

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

بخش خصوصی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

ویلایی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی و مطالعه – ساخت

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مجموعه سی سنگان

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۹۴

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

تهران

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

بخش خصوصی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مسکونی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی و مطالعه –    سرمایه گذاری – ساخت

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مجتمع نیروهوایی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۹۴

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

تهران، منطقه ۱۴

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

شهرداری منطقه ۱۴

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

شهری

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی و مطالعه

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مجموعه پارک بسیج

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۹۴

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

تهران، منطقه ۱۴

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

شهرداری منطقه ۱۴

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

شهری

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی و مطالعه

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی یادمان شهدا

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۹۳

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

شهرک صنعتی آراسنج قزوین

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

پکزی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

صنعتی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی و مطالعه –    سرمایه گذاری – ساخت

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مجموعه تولیدی صنعتی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۹۳

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

تهران، منطقه ۱۴

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

هونام و سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهر تهران

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

تجاری – تفریحی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی و مطالعه –    سرمایه گذاری – ساخت

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مجموعه گیوی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۹۳

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

تهران، منطقه ۱۲

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

شهرداری منطقه ۱۲

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

شهری

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی و مطالعه

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

پروژه طرح جامع گردشگری

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۹۰

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

تهران، منطقه ۶

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

بخش خصوصی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

تجاری – اداری

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی و مطالعه –    سرمایه گذاری – ساخت

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

ساختمان آبان

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۹۰

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

بوشهر – بندربوشهر

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

شهرداری بوشهر

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

اقامتی – گردشگری

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی و مطالعه

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مجموعه شغاب

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۹۰

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

تهران، منطقه ۱۴

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

شهرداری منطقه ۱۴

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

شهری

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی و مطالعه

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

پروژه مشاوره مدیریت شهری و اقتصادی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۸۸

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

تهران، منطقه ۳

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

بخش خصوصی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مسکونی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی و مطالعه –    سرمایه گذاری – ساخت

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مجتمع دروس

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۸۸

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

بندرعباس – شیراز – اصفهان – تهران

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

(Shaanxi) شرکت شانکسی چین

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

بازرگانی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

طراحی و مطالعه –    سرمایه گذاری – ساخت

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

تور جاده ای و بازرگانی شرکت شانکسی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597052949778{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

۱۳۸۶

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

قزوین – بازار قزوین

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

عمران و نوسازی ری

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

تجاری – اداری

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

ساخت

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

مجموعه شهید انصاری

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_dotted=”” css=”.vc_custom_1597053892402{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][vc_column][vc_separator border_width=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”100px”][/vc_column][/vc_row]