سلین 3 (محسنیان)

سال ساخت 1400 - 1402

سلین 3 ( محسنیان)

این پروژه در زمینی به مساحت 400 مترمربع در محله پاسداران، خیابان محسنیان منطقه سه شهرداری تهران واقع شده است. پروژه مورد نظر دارای هفت طبقه شامل چهار طبقه مسکونی روی همکف و دو طبقه زیرزمین می باشد. هر طبقه مسکونی شامل یک واحد به مساحت 200 مترمربع می باشد؛ و طبقه همکف و زیرزمین ها به ترتیب شامل لابی، پارکینگ ها و استخر می باشند.