مجتمع تجاری - اداری پونک

سال شروع 1403

این پروژه در زمینی به مساحت 5000 مترمربع، که مساحت ملاک تراکم آن 3000 مترمربع می باشد، در محله پونک، بزرگراه اشرفی اصفهانی، منطقه 5 شهرداری تهران واقع شده است. پروژه مورد نظر دارای بیست و سه طبقه شامل یک طبقه همکف تجاری، یازده طبقه اداری روی همکف و یازده طبقه زیرزمین می باشد؛ که زیرزمین اول تا یازدهم شامل پارکینگ ها و تاسیسات خواهند بود. در حال حاضر این پروژه، در مرحله طراحی فاز صفر و مطالعات امکان سنجی می باشد.