محلاتی

سال شروع 1403

این پروژه در زمینی به مساحت 1570  مترمربع در شهرک محلاتی، منطقه یک شهرداری تهران واقع شده است. پروژه مورد نظر دارای ده طبقه شامل هفت طبقه مسکونی روی همکف و دو طبقه زیرزمین خواهد بود. هر طبقه مسکونی شامل پنج واحد که مساحت آن ها بین 130 تا  200 مترمربع می باشد؛ و طبقه همکف و زیرزمین ها به ترتیب شامل لابی، سالن اجتماعات، سالن ورزش، سالن بازی کودکان، اداری، مدیریت و پارکینگ ها خواهند بود. در حال حاضر این پروژه در مرحله فاز یک طراحی و اخذ جواز می باشد.