بهشت

سال ساخت 1399 - 1400

این پروزه بازسازی یکی از طبقات مسکونی برج بهشت به مساحت حدود 500 مترمربع، واقع در محله زعفرانیه، خیابان ماکویی پور و منطقه یک شهرداری تهران می باشد.