برج وینسا

سال شروع 1403

این پروژه در زمینی به مساحت 2000 مترمربع در شهر رامسر، خیابان 17 غربی واقع شده است. پروژه مورد نظر دارای ده طبقه شامل هشت طبقه مسکونی روی همکف و یک طبقه زیرزمین خواهد بود. طبقه اول مسکونی شامل هفت واحد با مساحت های 100 تا  160 مترمربع و استخر و سونا، طبقه دوم تا هشتم مسکونی شامل هشت واحد با مساحت های 100 تا 270 مترمربع می باشند. طبقه همکف و زیرزمین به ترتیب شامل لابی و پارکینگ ها خواهند بود. در حال حاضر جواز این پروژه اخذ شده است و در مرحله طراحی فاز دو می باشد.