تختی

سال ساخت 1400 - 1401

این پروزه بازسازی یک واحد مسکونی در برج تختی، به مساحت حدود 200 مترمربع، واقع در محله فرشته، میدان تختی و منطقه یک شهرداری تهران می باشد.