سلین 1 (کبکان)

سال ساخت 1399 - 1401

سلین 1

این پروژه در زمینی به مساحت 335 مترمربع در محله فرمانیه، خیابان کوهستان چهارم منطقه یک شهرداری تهران واقع شده است. پروژه مورد نظر دارای هفت طبقه شامل پنج طبقه مسکونی روی همکف و یک طبقه زیرزمین می باشد. هر طبقه مسکونی شامل یک واحد به مساحت 205 مترمربع می باشد؛ و طبقه همکف و زیرزمین به ترتیب شامل لابی و پارکینگ میباشند.