سال

موقعیت مکانی

مشتری

دسته بندی

خدمات ارائه شده

نام پروژه

طراحی و مطالعه –    سرمایه گذاری – ساخت

۱۳۹۶

تهران، منطقه ۱- نیاوران

بخش خصوصی

بازسازی

طراحی و مطالعه – ساخت

پروژه  نوسازی نیاوران

۱۳۹۶

مازندران – بابلسر

بخش خصوصی

مسکونی

طراحی و مطالعه – ساخت

مجتمع اولیایی

۱۳۹۵

تهران، منطقه ۶

بخش خصوصی

اداری

طراحی و مطالعه – ساخت

مجتمع قائم مقام

۱۳۹۵

گیلان – اسالم

بخش خصوصی

ویلایی

طراحی و مطالعه –    سرمایه گذاری – ساخت

مجموعه اسالم

۱۳۹۵

مازندران – نور

بخش خصوصی

ویلایی

طراحی و مطالعه – ساخت

مجموعه سی سنگان

۱۳۹۴

تهران، منطقه ۱۴

شهرداری منطقه ۱۴

شهری

طراحی و مطالعه

مجموعه پارک بسیج

۱۳۹۴

تهران، منطقه ۱۴

شهرداری منطقه ۱۴

شهری

طراحی و مطالعه

طراحی یادمان شهدا

۱۳۹۳

تهران، منطقه ۱۲

شهرداری منطقه ۱۲

شهری

طراحی و مطالعه

پروژه طرح جامع گردشگری

۱۳۹۰

تهران، منطقه ۶

بخش خصوصی

تجاری – اداری

طراحی و مطالعه –    سرمایه گذاری – ساخت

ساختمان آبان

۱۳۹۰

بوشهر – بندربوشهر

شهرداری بوشهر

اقامتی – گردشگری

طراحی و مطالعه

مجموعه شغاب

۱۳۹۰

تهران، منطقه ۱۴

شهرداری منطقه ۱۴

شهری

طراحی و مطالعه

پروژه مشاوره مدیریت شهری و اقتصادی

۱۳۸۸

تهران، منطقه ۳

بخش خصوصی

مسکونی

طراحی و مطالعه –    سرمایه گذاری – ساخت

مجتمع دروس

۱۳۸۸

بندرعباس – شیراز – اصفهان – تهران

(Shaanxi) شرکت شانکسی چین

بازرگانی

طراحی و مطالعه –    سرمایه گذاری – ساخت

تور جاده ای و بازرگانی شرکت شانکسی