مجموعه تجاری اداری شهید انصاری قزوین

این مجموعه واقع در خیابان شهید انصاری قزوین و با مشارکت شهرداری قزوین از سال 1386 با هدف بهسازی و ساماندهی بافت قدیمی شهر ساخته شده است. این پروژه در بخش ساختمان در دو جبهه شمالی و جنوبی در قالب 24 بلوک جمعا به مساحت 52000 متر مربع طراحی شده که 5 بلوک آن توسط شرکت هونام ساختمان پارس اجرا گردیده است. طراحان شرکت هونام ساختمان پارس در طراحی و ساخت این پروژه سعی کرده اند در عین حال که بلوک ها نماهایی متنوع دارند اما هماهنگی مناسبی در میانشان وجود داشته باشد.