مجتمع مسکونی نیرو هوایی

این پروژه در 4 طبقه مسکونی به متراژ 106 متر، روی پیلوت طراحی شده و توسط تیم طراحی و ساخت هونام ساختمان اجرا شده است. رویکرد اصلی طراحی در این مجموعه توجه به ارزش های معماری پیشین ایران با در نظر گرفتن بافت منطقه و حفظ هویت آن می‌باشد.تأمین نورکافی برای هـمه فضاها، توجه به نحوه زندگی مردم منطقه و تأمین نیازهای آن­ ها با بهره‌گیری از جدیدترین تکنولوژی‌های صنعت ساختمان از الویت­ های اصلی در طراحی و اجرای این مجتمع بوده است.بنا شامل تمامی تجهیزات مدرن مانند هوشمند سازی ساختمان و تجهیزات تهویه مطبوع، سیستم اعلام و اطفاء حریق می باشد. این بنا در منطقه ای قدیمی از شهر تهران قراردارد که معماری ساختمان های آنجا ترکیبی از معماری سنتی و مدرن می باشد. بنابراین سعی شده است از آجر به عنوان یک مصالح در نما استفاده شود چرا که آجر این مشخصه ی منحصر به فرد را نیز داراست که تنها با استفاده از یک مصالح ، نمایی پویا ایجاد کند. در این بنا معماری از درون و بیرون دائما زنده است، به دلیل وجود بافت های آجری در نما در طول روز به صورت متداوم تغییر می کند و کیفیت مختلفی از نور و سایه را به نمایش می گذارد. در حالی که فضاهای داخلی نیز همین را تجربه می کنند. این بنای مسکونی در واقع پلی است میان معماری گذشته و حال تا اثبات کند چگونه می توان به صورتی نو از مصالح و الگوهای بومی در جهت خلق معماری که به نیازهای عملکردی و همچنین زیباشناسانه انسان ایرانیِ امروز پاسخ بگوید بهره جست.