درباره ما

هونام ساختمان پارس یک شرکت مستقل و متعلق به بخش خصوصی متشکل از معماران، شهرسازان، مهندسین فنی و متخصصین علوم اقتصادی می باشد که کلیه خدمات مرتبط با مطالعات، طراحی، سرمایه گذاری و ساخت انواع پروژه های شهری، مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی را بر عهده دارد.

 شرکت هونام ساختمان پارس، از سال 1386 با همکاری گروهی از مهندسان عمران، معماری، شهرسازی، متخصصان علوم اقتصادی و مدیریت پروژه فعالیت حرفهای خود را در زمینه‌های مطالعات، سرمایه گذاری و ساخت آغاز نموده‌است. این مجموعه می‌کوشد تا با تکیه بر پشتوانه فنی، نیروی انسانی کارآمد و خلاق، ابتکار مهندسی توأم با رعایت دقیق اصول فنی، رعایت اخلاق حرفه‌ای و با رویکردی زيبايی شناسانه، کارفرمایان و مشتریان خود را جهت دستیابی به کیفیت و رضایت مطلوب رهنمون سازد.
پرداختن به مقتضیات ویژه هر پروژه با توجه به فرهنگ معماری و شهرسازی کشور و ملاحظات اقلیمی و زيست محيطی در کنار فنآوری‌های روز مهندسی از اولویت‌های اصلی این شرکت در ارائه خدمات خود می باشد.
هونام ساختمان پارس در طراحی و ساخت پروژه ها از مقیاس شهری تا مقیاسهای خردتر دارای رویکردی تکثر‌گرا بوده و پذیرای خلاقیت و نوآوری در عین منطق گرایی می باشد.
متخصصینی با زمینه های کاری متفاوت و مکمل از معماران، معماران منظر، طراحان و برنامه ریزان شهری، مهندسین و متخصصان علوم اقتصادی و مدیریت پروژه این گروه را شکل داده اند و به هونام قابلیت انجام مطالعات، طراحی و اجرای انواع پروژه های معماری، شهرسازی، اقتصادی و صنعتی را به صورت جامع، منطقی و کاربردی داده‌اند. حساسیت بالا درباره روح فضا با توجه ویژه به عملکرد آن و انتخاب دقیق روش‌های مناسب فنی و مهندسی، ساختار کار ما را شکل می دهند. هونام ساختمان پارس در فرآیند انجام پروژه ها از طراحی تا ساخت، رویکرد و برنامه بلند مدت داشته به طوری که پس از تحویل پروژه ها نیز خود را متعهد دانسته و همواره ایده هایی برای بهبود آنها ارائه می‌کند 

عمده ترین بخش از فعالیت های شرکت هونام ساختمان پارس، بر سه محور زیر استوار است: 

مطالعات
سرمایه‌گذاری
ساخت