ما چه کسی هستیم؟

هونام ساختمان پارس یک شرکت مستقل و متعلق به بخش خصوصی متشکل از معماران، شهرسازان، مهندسین فنی و متخصصین علوم اقتصادی می باشد که کلیه خدمات مرتبط با مطالعات، طراحی، سرمایه گذاری و ساخت انواع پروژه های شهری، مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی را بر عهده دارد.